Granule Formula Template: Ba Zheng San****

Description

Missing Mu Tong + Qu Mai + Bian Xu + Deng Xin Cao