Granule Formula Template: Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang