Granule Formula Template: Gu Chong Tang***

Description

Missing Zong Lu Tan + Wu Bei Zi + Qian Cao Gen