Granule Formula Template: Huang Tu Tang***

Description

Missing Zao Xin Tu + Fu Zi (Zhi + Bao)