Granule Formula Template: Jian Pi Wan**

Description

Missing Mu Xiang + Rou Dou Kou