Granule Formula Template: Jin Suo Gu Jing Wan**

Description

Missing Lian Xu + Sha Yuan Zi