Granule Formula Template: Mu Xiang Bing Lang Wan**

Description

Missing Mu Xiang + Qian Niu Zi