Granule Formula Template: Yin Qiao San**

Description

Missing Dan Dou Chi + Lu Gen