Granule Formula Template: Zhen Gan Xi Feng Tang**

Description

Missing Dai Zhe Shi + Gui Ban