Granule Formula Template: Zhi Gan Cao Tang (aka Fu Mai Tang)*

Description

Missing Huo Ma Ren